KVK Eğitimi

KVK eğitimi, genel tabiri ile kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması aracılığı ile temel hak ve özgürlüklerin korunması için yapılan çalışmaların aktarılması için hazırlanmış olan eğitim programıdır. KVKK, temelde verileri değil, bu veriler ile ilişkili kişileri korumayı amaçlıyor. Başka bir deyişle anlatmak gerekirse; kişileri, haklarındaki verilerden doğacak zarara yönelik idari, teknik ve hukuki yöntemdir. Bu anlamda düşünüldüğü zaman kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi süreçlerdeki bütün aşamaları kapsar ve bireylere kontrol hakkını yeniden kazandırmayı amaçlar. Özetle; KVKK, bireyin verilerinin geleceğini kendisinin belirlemesini sağlar. KVKK danışmanlığı almadan süreç ile ilgili bilgi sahibi olmak ve süreci yönetmek mi istiyorsunuz?

KVKK ile ilgili KVK Eğitimi Başvurusu Yap!

KVK Eğitimi Nedir?

KVK eğitimi, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği temel alınarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını koruma amacı üzerine bir sürü bilgilendirme eğitimi mevcuttur.

Bu eğitim, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeleri kişilere bilgilendirmek amacı ile oluşturulmaktadır.

KVK Eğitimi Kapsamındaki İçerikler Nelerdir?

 • Kişisel Verilerin Anlamı
 • Kişisel Verilerin Korunmasının Nedeni ve Önemi Nedir?
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunun Amacı ve Türkiye’deki Gelişimi
 • Temel Yasal Mevzuat
 • Temel Kavramlar
 • Hassas Veri Kanunu
 • Veri Sorumlusu
 • Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Şartlar Nelerdir?
 • Rıza ve Açık Rıza Ne Demektir?
 • Kişisel Verilerin Paylaşılması
 • Kişisel Verilerin Silinmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
 • Sorumluluklar ve Yaptırımlar Nelerdir?
 • Veri Sorumlulukları Sicili Nedir?
 • Türk Ceza Kanunundaki İlgili Suçlar ve Cezalar Nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Kabahatler ve İdari Para Cezaları Nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İstisnalar Nelerdir?
 • Başka Kanunlar ve Sektörlerdeki Düzenlemeler Nelerdir?
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Nasıl Yapılır?
 • Verisi İşlenen Kişi, Kurumdan Neler Talep Edebilir?
 • Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?
 • Toplanan Kişisel Veriler Nasıl İşlenebilir?
 • Kişisel Veriler Nasıl Silinmeli ve Yok Edilmelidir?

Kişisel verileri koruma kanunu eğitimi genellikle 1 günde tamamlanmaktadır ve kurum veya kuruluşların talebine göre eğitim konuları derinleştirilebilir. Katılım sonrasında katılımcılara yalnızca Katılım Sertifikası verilmektedir. Eğitimimiz atölye olarak adlandırılan eğitim modeline göre hazırlanmaktadır.

KVK Eğitimi Hakkında Diğer Sorular

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Kişiye Ne Gibi Katkılar Sağlar?

 • Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında geniş bir bilinçlenme ve bilgilendirme sağlar.
 • Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki uygulamalar öğretilir.
 • Kurum ve kuruluşların yasal çerçeveye uyumu için gereken altyapı oluşturulur.

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Hukuk Müşavirleri
 • Avukatlar
 • Kamu Çalışanları
 • Özel Sektör Çalışanları
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • İnsan Kaynakları Çalışanları
 • Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri
 • Bilgi İşlem Merkezi Çalışanları
 • Halkla İlişkiler Bölümü Yöneticileri
 • Halkla İlişkiler Bölümü Çalışanları
 • Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama Yöneticileri
 • Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama Çalışanları
 • Kişisel Veri Sorumluları
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilinçlenmek ve Bilgi Edinmek İsteyen Herkes

Bu eğitim, KVKK konusunda bilgi ve birikim edinmek isteyen kişilerin yanı sıra, iş görüşmeleri ve mülakatlarda bir adım öne çıkmak isteyen kişiler tarafından da tercih edilmektedir. Bu sertifika CV’ye eklenebildiği gibi LinkedIn gibi iş dünyasında önemli bir yer edinen platformlarda da gösterilebilmektedir.

HEMEN BAŞVUR! BİLGİLERİNİ GÖNDER UZMAN ARKADAŞLARIMIZ HEMEN DÖNÜŞ YAPSIN!

KVK Eğitimi öncesinde bilmeniz gerekenler:

Kişisel Veri Ne Demektir?

Kişisel veri, kimliği belli ya da belirlenebilecek kişiler hakkındaki her türlü bilgidir. Kişisel veriden söz etmeden önce ilk olarak kişisel verinin “gerçek” bir kişiye ait olduğu belirginleştirilmelidir. Yani, kişisel veri gerçekte var olan biri ile ilişkilidir. Hayal ürünü olamaz.

Kişisel veriyi madde madde anlatmak gerekirse;

 • Kişisel veri, tamamen gerçek kişi ile ilişkili olup, tüzel kişiler ile alakalı değildir. Tüzel kişilere ait olan veriler, kişisel veri kapsamının dışındadır. Bu sebeple bir şirketin unvanı ya da adresi gibi bilgiler, yani tüzel kişiye ilişkin bilgiler, kişisel veri sayılmamaktadır.
 • Kişisel veri, oluşabilecek herhangi bir kayıt işleminde kişinin belirlenmesini sağlayacak tüm bilgileri kapsamaktadır.
 • Kişisel veri sahibi kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kişinin kimliğini ortaya koyan bilgileri barındırmasına rağmen biraz daha fazla bilgiye sahiptir. Kişisel veri kapsamında;  telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kaydı, parmak izi, e-mail adresi, hobiler, tercihler, sık etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri ve sağlık bilgileri gibi kişi hakkında daha detaylı bilgileri barındırmaktadır. Bu verilerin tamamı, kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Yukarıdaki bilgilerin genişletilmesi mümkündür. Çünkü kanun gereği sınırlı sayım yoluna gidilmesi ile ilgili bir yüküm bulunmamaktadır. Buradaki önemli olan verinin kişi ile ilişkilendirilebilir olmasıdır. Çalışma raporları, bordro, performans raporları, özgeçmiş, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, mektup, davet yazısı ve hatta bir takma isim bile kişiyi nitelendirmekte kullanılabilir. Özetle; kişisel veri olarak sayılabilmektedir.

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Ne Demektir?

Bu kişisel veriler, bir başkası ya da başkaları tarafından öğrenildiği takdirde kişinin mağdur olmasına sebebiyet verecek türden hassas bilgileri içermektedir. Kanunda, hangi kişisel verilerin, özel nitelikli yani hassas kişisel veri olabileceği hakkında detaylı bir demeç verilmiştir.

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inanışı, dini, mezhebi, diğer inançları, kıyafeti, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbiri verileri, biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veriler sınıfına girmektedir. Bu sınıfa giren bilgilerin kişisel veri koruması daha yüksektir.

Kişisel Sağlık Verisi Nedir?

Bu veri türü, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü veri ve kişiye sunulan sağlık hizmetlerini barındırmaktadır. Bunlara örnek olarak; tahlil sonucu, geçirilen hastalıklar ve kullandığı ilaçlar sıralanabilir. Bu veriler, özel nitelikli kişisel verilerdir. Yani korunması daha fazladır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Amacı Nedir?

Ülkemiz ihtiyaçları ve uluslararası belgeler göz önüne alınarak hazırlanan kanun, kişisel verilerin şu an ki standartlara işlenmesi ve koruma altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple kanunun amacı; kişisel verilerin işleme standardı, şartları, kişisel verilerin işlenmesindeki temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenlemedir.

Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması bu kapsamda iç içedir. Kişisel verilerin korunması kanunu ile kişilerin bilgilerinin sınırsız ve düzensiz olarak toplanması, yetkisi olmayan kişilere bu bilgilerin açılması, ifşa edilmesi ya da kötü amaçlar için kullanılması önlenmektedir. Özetle; kişilik haklarının ihlal edilmemesi amacı ile oluşturulmuştur.

Kişisel Veriler Kapsamına Dahil Olmayan Kişiler Var mı?

Kişisel verileri koruma kanununda, kişisel verileri işlenen “gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığı için “tüzel” kişiler bu kapsamın dışında tutulmaktadır. Bunun yanı sıra veri faaliyeti gerçekleştirenler açısından tüzel kişiler gibi bir ayrıma gidilmemiştir. Fakat veri kayıt sisteminin parçası olmadan veri işleyen kişiler, bu kapsamın dışında tutulmaktadır.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

KVKK, Avrupa Birliği kapsamında hazırlanmıştır. Bu tasarı, 18 Ocak 2016 yılında TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir. Söz konusu tasarı, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir ve kanun haline gelmiştir. 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Switch The Language