KVKK Danışmanlığı

KVKK danışmanlığı, kişisel verilerin korunması amacıyla kişisel verilerimizin gizliliği, muhafaza edilmesi sağlayarak kurum veya kuruluşlar KVKK güvenliğini  arttırmak amacıyla yapılan danışmanlıktır. Elektronik veya telefon aracılığıyla kişisel verilerimizi açık rıza göstererek kabul ediyoruz veya rızayı red ediyoruz. Bu kişisel verilerimiz koruma kanunu ile koruma altına alınmaktadır. Ancak KVKK nedir? KVKK uyum danışmanlığı neleri kapsamaktadır? KVKK danışmanlığı ücretleri nelerdir? gibi sorular aklınızı karıştırıyor ise gelin size ufak bir sır verelim:

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 07.04.2017 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince KVKK (The General Data Protection Regulation), kişilerin dini inançları, etnik kökenleri, dili, mezhebi, sağlığı, cinsel hayatı, dernek vakıf veya sendika üyeliği, kılık kıyafeti, cezai durumlar ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri  olmakla birlikte biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler denir.
Bu kişisel verilerin işlemesi tamamının veya bir kısmının otomatik olarak (herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla), otomatik olmayan yollarla elde edilerek muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi veya başka bir yere aktarılması, anonim hale getirilmesi, kullanımının engellenmesi gibi verilerin üzerinde yapılan bütün işlem şekillerine kişisel verilerin işlenmesi denir.

KVKK Danışmanlığı: Şirketlerin, kurum ve kuruluşların, gerçek veya tüzel kişilerin iş sürekliliğini devam ettirebilmesi gereken verilerin devamlı olarak korunması, muhafaza edilmesi için ihtiyaç duyulan hizmete KVKK danışmanlığı denir. Şirketler tarafından günlük olarak işlenen veriler, birbirinden farklılık gösteren süreçlerden geçmektedir. Bu süreçlerden geçtiği esnada herhangi bir data sorunu ile karşılaşmamak için idari tedbirler, KVKK çözümleri ile alınarak; bireylerin kişisel verileri veri sorumluları tarafından koruma altına alınmaktadır.

KVKK danışmanlığı hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’nın yanısıra diğer bazı büyükşehirlerde de bulunmaktadır. Kişisel verilerin korunması danışmanlık gerektiren bir süreç olduğundan KVKK uzmanlığı tarafından alınması gerekmektedir.

Hemen Bilgi Alın;